Paul Kramer

Paul Kramer

Objectivering van uw vakinhoudelijke kracht en potentieel als controller

  • Unieke vakinhoudelijke doormeting als startpunt voor verdere ontwikkeling
  • Waar staat u ten opzichte van duizenden andere controllers wereldwijd ?
  • Persoonlijk reflectiegesprek met de oprichter van businesscontroller.nu

WAAR GAAT HET OVER

NIVE gebruikt sinds 2022 vakinhoudelijke scans van haar business partner www.businesscontroller.nu om beter en objectief vast te kunnen stellen of een bepaalde opleiding passend is en/of aansluit bij het huidige niveau. Deze business partner heeft echter veel meer prachtige tools beschikbaar en biedt unieke reflectiemomenten aan controllers en CFO’s. Waar staat u in uw vakinhoudelijke kracht ten opzichte van vakgenoten wereldwijd? Wat betekent dat voor mogelijke keuzes waar u voor staat. Dit wat betreft posities, verdere opleidingen, handvatten, etc.   In het kader van de samenwerking hebben we Paul Kramer bereid gevonden een aantal persoonlijke reflectiegesprekken te bieden op de congresdag. U maakt thuis een vakinhoudelijke scan. De uitslag bespreekt u met Paul persoonlijk. Op de congresdag of een keer via MS Teams.  Waar staat u als financial, ook op digital finance ?  Potentie tot business controller of managerial rollen ?  Wat voor type CFO bent u?  En als RA, heeft u potentie tot CFO of is uw vakinhoudelijk profiel toch meer dat van een vennoot ?

CV

Paul Kramer (1967) studeerde in Nederland, Ierland en Spanje. Ook zijn werkveld als controller / CFO was zeer breed en internationaal. In 2013 stapte hij uit de comfort zone van CFO rollen en bouwde aan vakinhoudelijke tools voor controllers, complementair aan de bij iedereen wel bekende menstesten.  Na een eerste (private equity) multinational die hem de tools liet testen op key financials wereldwijd, bleek de tooling een schot in de roos en bouwde hij www.businesscontroller.nu uit tot een unieke speler. Veelgevraagd om net even die objectivering te geven bij kandidaten, met als gevolg betere gesprekken en betere beslissingen. Op de achtergrond betrokken bij vele detacheerders en recruiters, unieke teamanalyses en reflectiegesprekken.  Met de prachtige tools en respectvolle benadering van iedere professional, inmiddels 10,000 controllers doorgemeten en een heerlijke gesprekspartner over ontwikkeling en krachten van controllers.