Opening en welkom

Dagvoorzitter Pim Perquin & Directeur NIVE Opleidingen  Rob Polman